header

Woord van afscheid

Op de avond van de 24ste mei 2018 hebben wij moeten besluiten na bijna 8 volle
jaren onze site/blog van internet te verwijderen. Dit alles heeft te maken met de invoering van de
nieuwe wet op de privacy die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

De wetgeving op het z.g. copyright en nu nog eens deze nieuwe privacy wetgeving, met alle eventuele
gevolgen als men vaak ongewild hier niet aan voldoet, heeft ons hiertoe doen besluiten.

Waarbij dan nog eens komt dat ondergetekende als coördinator van dit blog inmiddels een leeftijd heeft
bereikt die het ‘rustiger aan gaan doen’ kan billijken.

Vanuit de gedachte en de overtuiging dat wij in een tijdspanne leven die door veel mensen gekend en
genoemd wordt: De Eindtijd, hebben wij geprobeerd aan de hand van de Bijbel én de gebeurtenissen in de
wereld onze lezers te waarschuwen en hebben ons tevens als taak gesteld de wetteloosheid en de
normvervaging aan de kaak te stellen. Als zijnde tekenen der tijden.

Dat we hierbij de politiek, zowel de binnenlandse als de buitenlandse politiek soms
scherp ten toon hebben moeten stellen is evident.

Daarnaast hebben we vele malen onze hoogste prioriteit, het verkondigen van God’s Woord, een ruime
plaats gegeven. En ik als ondergetekende schrijf dit dan ook bewust in het meervoud. Want zonder de hulp,
de aanvoer van de vele artikelen, video’s en topics door veel mensen was Boinnk.nl nooit geworden wat het
geworden is. Een blog met ruim 21,65 miljoen bezoekers in nog net geen 8 jaar tijd!

Een bijzondere dank is verschuldigd aan: It’s Me, Spruitje, Luitjen, Cor van Ruitenbeek, Arie Goedhart,
Annet Leijten, Hennie, Nico Talma, Leo Dorrestijn, Sam Jansen, Martin Rozenboom, Diana, Corry, Jan Smelt,
Ed Vries, Anja Palmers, Peter de Kervono, Saskia, Ingrid en nog vele anderen die ons incidenteel van goede en
interessante topics voorzien hebben. Zonder hen allen was Boinnk nooit geworden wat het is geworden; een
dagelijkse opsteker en wegwijzer voor vele duizenden mensen.

In het bijzonder ben ik getroffen door de vele telefoontjes én de tientallen mails die ik mocht ontvangen van
in wezen teleurgestelde lezers/kijkers, die zonder uitzondering, ons allen bedankt hebben en vaak op
emotionele wijze blijk gaven wat Boinnk.nl voor hen heeft betekent. Juist hen in het bijzonder wil ik hierbij
namens alle medewerkers van harte dank zeggen.

Wat gaat er nu gebeuren? Onze ICT-medewerker gaat vanavond de site/blog Boinnk.nl afsluiten. Alleen dit schrijven
en ons logo blijft nog te zien. Alsmede de doorverwijzing naar onze boeken en CBD-shop www.boinnk-shop.nl die we
vooralsnog handhaven en die inmiddels aan de AVG-wet is aangepast. Rest mij u nogmaals te danken voor uw vele bezoeken
en het gegeven support en namens de redactie wensen wij u allen oprecht God’s rijke zegen toe.

Het ga u allen goed.

Silvia Videler
videl049@planet.nl
Ons e-mail adres: silvia@boinnk.nl komt te vervallen